“Zonnepanelen volledig geïntegreerd in het dak”

Geïntegreerd | Pan met zonnecel

Deze systemen worden door ons niet geleverd. De nieuwste ontwikkeling op gebied van zonneënergie is de dakpan met zonnepaneel.
Hierbij heeft elke pan of elke rij pannen een zonnecel. Dit geeft een zeer rustig en fraai beeld.

Verzonken | Tussen de pannen

Deze systemen worden door ons niet geleverd. Door de zonnepanelen tussen de pannen te plaatsen vormen ze één geheel met de daklijn. Dit systeem is toe te passen bij elk type dakpan.

zzs

Zigzagsolar | Zonnegevel

Een esthetisch gevelsysteem met geïntegreerde zonnepanelen. Het biedt de hoogste energetische opbrengst én de grootste ontwerpvrijheid voor de architect.